Search Parts

Pratt & Whitney KTST2785-10 Nut, Self-Locking

  • Fits: Pratt & Whitney (pw4052*, Pw4056*, Pw4060*, Pw4060c, Pw4062-3, Pw4152*, Pw4156a*, Pw4158*, Pw4460*, Pw4462*, Pw4164, Pw4168, Pw4168a, Pw4074, Pw4077, Pw4074d, Pw4077d, Pw4084d, Pw4090, Pw4090-3, Pw4090d, Pw4098)

Part Numbers

NSN Part Number
Searching ...